Jak wymysleć „misję” dla firmy?

1. Na początek zrób listę celów strategicznych firmy. Wybierz te, które wyrażają jej istotę i filozofię. Wyobraź sobie jak poprzez postępowanie zgodnie z nimi firma osiąga sukces.

2. Za pomocą sformułowania pytań, takich jak: „Co chcemy osiągnąć?”, „Dlaczego to jest ważne?” i „Jaki wpływ to będzie mieć na klientów?”, zacznij spoglądać na te kwestie z nieco innej perspektywy.

3. Porozmawiaj z zarządem, złóż pytania i wyłuskaj ich odpowiedzi. Zapytaj ich, jakie są główne cele firmy? jakie wartości i filozofia mają być preferowane?

4. Zastanów się, jakie umiejętności, produkty czy usługi ta firma posiada, by je wykorzystać do osiągnięcia celów strategicznych. Co firma ma do zaoferowania klientom? Czy oferowane rozwiązania są innowacyjne? Jakie zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć efektywność?

5. W tym momencie powinieneś mieć dobrą perspektywę tego, jakie są cele firmy i jak możesz je osiągnąć. Teraz zbierz te informacje razem i połącz je we wspólną całość, aby uzyskać misję dla firmy. Utrzymuj ją łatwą do zapamiętania i skupiaj się na wymienionych wyżej kluczowych kwestiach.

6. Sprawdź, czy misja jest przyjazna dla klientów, czy dostosowana do wyzwań konkretnych wymagań i jaka siła jest w niej zawarta. Ostatecznie, misja firmy powinna być zgodna z jej wartościami i zachęcać ludzi do bycia częścią tego procesu.

7. Po zakończeniu procesu tworzenia misji firmy, zaprezentuj ją wszystkim w firmie i upewnij się, że wszyscy ją zrozumieją i traktują ją jako wyzwanie. W tym celu organizuj szkolenia, konferencje i spotkania, aby opowiedzieć pracownikom, czego można od nich oczekiwać i jak mają pomóc w realizacji misji.